Zakonski akti i tijela turističke zajednice

TURISTIČKO VIJEĆE, SKUPŠTINA

Članovi  Turističkog vijeća:

 1. Đulijano Petrović
 2. Ester Diklić
 3. Mirela Gašparini
 4. Ivana Bakša
 5. Marko Bratović
 6. Aldo Krizmanić
 7. Damir Beaković
 8. Dejan Radoš
 9. Daniel Petrović

Članovi Skupštine

 1. Đulijano Petrović, predsjednik
 2. Giuliano Vojnović
 3. Ivan Jukić
 4. Fahira Erić
 5. Silvio Beaković
 6. Mario Kovač
 7. Fiorentino Grebac
 8. Josip Rinaldis
 9. Valerijo Perković
 10. Mirko Bernobić
 11. Daliborka Mingon
 12. Lučano Beg
 13. Larisa Radin

Zakonski akti

 1. Poslovnik o radu Skupštine TZO Kaštelir-Labinci
 2. Statut TZO Kaštelir-Labinci