INFO COVID-19 - putujte sigurno !

Date archives:

Šetnja kroz povijest

Šetnja kroz povijest
Ponosimo se bogatom poviješću i građevinama koje su i danas njezin živi svjedok, a tu svakako spadaju i dvije stare crkve, koje možete obići te se u njima diviti iznimnim motivima sakralne umjetnosti. ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA – LABINCI (BRNASI) Sagrađena u 13. stoljeću, a obnovljena 1623. godine, ova je...