Preuzmite obrazac TZ 2 za 2024. godinu

Preuzmite obrazac TZ 2 za 2024. godinu

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20, NN 88/20, NN 64/21, NN 148/22) propisuje visinu turističke članarine i obvezu dostave obrasca TZ. Temeljem tog pravilnika, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju Poreznoj upravi posebni obrazac obračuna turističke članarine.

Obrazac TZ 2 za 2024. godinu podnosi se nadležnom uredu Porezne uprave (prema mjestu prebivališta) ili putem servisa ePorezna do 15. siječnja 2024. godine. Iznajmljivači nerezidenti obrazac TZ 2 podnose Poreznoj upravi, Ispostavi za nerezidente, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb. Iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2023. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ 2 za 2024. godinu.

Obrazac možete prezeti ovdje:

https://kastelir-labinci.com/wp-content/uploads/2023/02/tz2_obrazac__clananarina.pdf

Primjer popunjenog obrasca:

https://kastelir-labinci.com/wp-content/uploads/2023/02/Primjer-popunjenog-obrasca.pdf