OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju

OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju

Na temelju članka 10.Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Turističko vijeće Turističke zajednice općine Kaštelir-Labinci upućuje slijedeću 

OBAVIJEST o izboru kandidata

Daria-Linda Grebac mag.oec. za radno mjesto direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice  Općine Kaštelir-Labinci,  na mandat od četiri godine, puno radno vrijeme.     

Na temelju članka 18. stavak 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, br. 52/19.i 42/20), članka 3.Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN,broj:13/22),članka 38. i 39. Statuta Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci („Službene novine Općine Kaštelir-Labinci“ broj 05/2020), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci od 25.veljače 2022.,nakon provedenog javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci, objavljenog  04.ožujka 2022.godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Kaštelir-Labinci, te mrežnim stranicama TZO Kaštelir-Labinci, na sjednici Turističkog Vijeća održanoj 29.ožujka 2022.godine izvršilo je odabir kandidata od prijavljenih na javni natječaj.

Nakon provedenog postupka provjere i ispunjavanja administrativnih i formalnih uvjeta natječaja, provjere znanja stranog jezika i poznavanja rada na osobnom računalu od strane povjerenstva za izbor kandidata, provedene evaluacije dodatnih znanja i vještina iz područja dodatnog poznavanja stranog jezika, promocije i marketinga te organizacijskih vještina, provedenog ocjenjivanja Programa rada dostavljenog u prijavi kandidata te održanom razgovoru s kandidatom, Turističko vijeće na prijedlog  Izbornog povjerenstva za izbor kandidata, utvrdilo je da kandidatkinja, Daria Linda Grebac magistar ekonomije, izabrana na navedeno radno mjesto.

Ova obavijest dostavlja se putem pošte sudionicima koji nisu izabrani po natječaju, a objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Kaštelir-Labinci, te mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Kaštelir-Labinci.

S izabranim kandidatom će se po izvršnosti Odluke o izboru kandidata sklopiti ugovor o radu na puno radno vrijeme u trajanju od četiri godine.

Kandidati koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju pravo na žalbu, uz prethodnu najavu u roku od 5 dana i pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata, odnosno u podatke kojima se dokazuju traženi uvjeti, poštujući pritom odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Natječajna dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vratit će se na njihov zahtjev.

Zahvaljujemo svima na iskazanom interesu za rad u Turističkoj zajednici općine Kaštelir-Labinci.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE

KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

Predsjednik Đulijano Petrović