Zgodovina

Mitološka zgodba pravi, da so grški pomorščaki Argonavti okoli leta 1200 pred našim štetjem v Kolhidi, na črnomorski obali Male Azije, ukradli zlato runo in po Črnem morju prek reke Ister (današnja Donava) po Savi prispeli do Alpskih obronkov v Sloveniji. Po podzemnih vodah so se spustili do reke Mirne, kjer so na obronkih postavili svoje utrdbe in se nastanili. Od tukaj tudi ime za Istro.

S prihodom rimskih legij se na obronkih nad pristaniščem Nigrinjan pojavi grad-utrdba Nigrinjan, katerega ostanki so vidni še danes. V rimski dobi sta bili območji Kaštelirja in Labincev v sklopu Poreške kolonije in tod je vodila rimska vojaška cesta Via Flavia. Rimljani so čez Trst, po reki Mirni, skozi Kaštelir in Labince po tej cesti, katere ostanki so vidni še danes, potovali v Poreč in dalje v Pulj.

Blizu Vie Flavie, za vasjo Dvori, so bili leta 1908 najdeni ostanki velike gospodarske stavbe – Vile Rustice iz drugega stoletja. Rimski posestnik je v tej stavbi zgradil celo poseben prostor, posvečen Bakhu, bogu razuzdanega veseljačenja. Plošča z napisom se še danes hrani v poreškem muzeju.

V obdobju pod beneško oblastjo so polotok naseljevali izgnanci iz Dalmacije in Bosne, ki so bežali pred Turki. Te družine so s svojimi priimki poimenovale naselja okoli Kaštelirja, ki se še danes tako imenujejo. Podobna usoda je ustvarila tudi naselje Labinci. Burna zgodovina je bistveno zaznamovala razvoj tega kraja. Konec 18. stoletja je Istra postala del Avstrije in možnosti domačega prebivalstva so se v mnogočem povečale, dobilo pa je tudi večje svoboščine.

V Labincih se je leta 1892 v prostorih stare župnijske hiše odprla italijanska šola, v Kaštelirju pa 1896 ena od prvih hrvaških šol v Istri. Z Rapalsko pogodbo je Istra leta 1920 prišla pod italijansko oblast, hrvaška šola je takoj prenehala delovati, prav tako ni bilo več slišati hrvaške glasbe, oboje pa se je znova pojavilo šele po drugi svetovni vojni, ko je bila Istra priključena k Jugoslaviji. Ko se je Hrvaška osamosvojila od Jugoslavije, sta Kaštelir in Labinci, ki sta zgodovinsko in geografsko tesno povezani in prepleteni z družinskimi vezmi in ozemljem, postali ena občina.